+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Vpis in šolanje učencev priseljencev

Učenci priseljenci so otroci brez slovenskega državljanstva, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolju. V šolo se lahko vpišejo tudi tisti otroci, ki še nimajo urejenega statusa in so šoloobvezni ter že živijo v Republiki Sloveniji.

Starši vpišete otroka v tisto osnovno šolo, h kateri sodi glede na šolski okoliš stalnega ali začasnega bivališča.

 V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo, se morate o tej možnosti pogovoriti na želeni šoli.


Postopek vpisa:

Starši na vpis v šolo pridete k šolski svetovalni delavki Tini Potočnik ali Lidiji Hožič, po predhodno dogovorjenem terminu.

Za termin se lahko dogovorite osebno ali po telefonu 04 280 15 26 ali 059 075 090 ali
preko e –pošte: tina.potocnik@os-jakobaaljaza.si ali lidija.hozic@os-jakobaaljaza.si.

Prosimo, da k vpisu pride tudi otrok.

O postopku vpisa otroka, ki se prvič šola v slovenski šoli, si prosim preberite v informativni knjižici (povezave do inf. knjižic spodaj).

Ob vpisu starši sporočite vse morebitne posebnosti pri otroku, ki pomembno vplivajo na življenje in delo v šoli, ali ključne učne posebnosti.

Učencu prvi dve šolski leti omogočimo pomoč pri učenju slovenskega jezika, prilagajanju na novo učno oziroma šolsko okolje in prilagoditve pri pouku. Prvo leto šolanja je učenec lahko neocenjen pri posameznih predmetih, pri čemer napreduje, v kolikor izkaže napredek. O napredovanju učenca v višji razred odloča učiteljski zbor. Drugo leto šolanja je učenec ocenjen pri vseh predmetih.

Za otroke je menjava okolja, šole in vrstnikov lahko zelo zahteven korak. Zato je pomembno, da starši s šolo sodelujete. Tako lahko skupaj otroku pomagamo, da se lažje vživi v novo šolsko okolje in stke nova prijateljstva z vrstniki.

DOKUMENTI

Pomembne informacije za učence priseljence 

PRIMER OPRAVIČILA (v slovenskem jeziku)

Dostopnost