+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Predloge za dodelitev statusa umetnika in športnika

Pridobitev statusa lahko predlagajo starši učenca, o dodelitvi statusa pa odloči ravnatelj.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti, status učenca perspektivnega športnika pa lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti.

Popolnoma izpolnjeno vlogo oddajte v zaprti kuverti v tajništvo šole najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto.

  • Podaljšano zbiranje vlog za status mladega športnika ali perspektivnega mladega umetnika do vključno ponedeljka, 4.10.2021.

Dostopnost