+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Odjava posameznih obrokov

Posamezne obroke je potrebno odjavljati.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oziroma čas odsotnosti učenca.
Odjavo lahko opravite na elektronsko pošto: odjavaprehrana@os-jakobaaljaza.si ali preko eAsistenta.

Odjava za zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico se za tekoči dan upošteva, če je bila prejeta do 8. ure istega dne. Če obroka iz upravičenih razlogov do takrat ni mogoče odjaviti, se lahko odjavi isti dan do 8. ure.

Izjemoma je odjava in prijava kosila za isti dan možna le dan po praznikih ali počitnicah oziroma ob ponedeljkih, če je podana do 8. ure zjutraj.

Učence, ki so odsotni od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi od šolske prehrane strokovna delavka , ki je zadolžena za izvedbo dejavnosti.

Odjava prehrane za nazaj ni možna.
* Ob odjavi je potrebno navesti ime in priimek učenca, razred, za katere obroke gre in obdobje odjave.
* Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
* Za dan dejavnosti odjavo opravi vodja dneva dejavnosti (sporoči Nataliji Cvek).
* V primeru, da starši oz. skrbniki ne odjavijo posameznega obroka, plačajo polno ceno obroka.

Če je bila odjava prehrane podana pravočasno, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.

OŠ Jakoba Aljaža
Odjavo lahko opravite na dva načina:
– preko elektronske pošte: odjavaprehrana@os-jakobaaljaza.si (upošteva se datum in ura odjave!)

– preko e-Asistenta

Dostopnost