+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Odjava posameznih obrokov

Posamezne obroke je potrebno odjavljati.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oziroma čas odsotnosti učenca.
Odjavo lahko opravite na elektronsko pošto: odjavaprehrana@os-jakobaaljaza.si ali preko eAsistenta.

Odjava za zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico se za tekoči dan upošteva, če je bila prejeta do 12. ure prejšnjega dne. V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan in sicer do 8. ure. V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka. Enako velja za učence, ki so pridobili pravico do subvencionirane prehrane.

Izjemoma je odjava in prijava kosila za isti dan možna le dan po praznikih ali počitnicah oziroma ob ponedeljkih, če je podana do 8. ure zjutraj. Odjava prehrane za nazaj ni možna.

Učence, ki so odsotni od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi od šolske prehrane strokovna delavka , ki je zadolžena za izvedbo dejavnosti.

Odjava prehrane za nazaj ni možna.
* Ob odjavi je potrebno navesti ime in priimek učenca, razred, za katere obroke gre in obdobje odjave.
* Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
* Za dan dejavnosti odjavo opravi vodja dneva dejavnosti (sporoči Nataliji Cvek).
* V primeru, da starši oz. skrbniki ne odjavijo posameznega obroka, plačajo polno ceno obroka.

Če je bila odjava prehrane podana pravočasno, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.

OŠ Jakoba Aljaža
Odjavo lahko opravite na dva načina:
– preko elektronske pošte: odjavaprehrana@os-jakobaaljaza.si (upošteva se datum in ura odjave!)

– preko e-Asistenta

Dostopnost