+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Označevanje alergenov

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2004).
Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za ne-predpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004.

Dostopno na URL: https://www.gov.si/teme/oznacevanje-zivil-ter-zdravstvene-in-prehranske-trditve/ (17. 8. 2021).

OZNAČEVANJE ALERGENOV NA JEDILNIKU

 1. Gluten,
 2. raki in proizvodi iz rakov,
 3.  jajca in proizvodi iz jajc,
 4. ribe in proizvodi iz rib,
 5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz arašidov,
 6. zrnje soje in proizvodi iz soje,
 7.  mleko in mlečni izdelki, ki vsebujejo laktozo,
 8. oreški in sicer mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija ter proizvodi iz njih,
 9.  listna zelena in proizvodi iz nje,
 10. gorčično seme ali proizvodi iz njega (10),
 11. sezamovo seme ali proizvodi iz njega ,
 12. žveplov dioksid ali sulfidi v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/lglede na skupni SO2,
 13. volčji bob in proizvodi iz njega,
 14. mehkužci in proizvodi iz njih.
Dostopnost