+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Obvezni izbirni predmeti za šol. leto 2024-25

Drage učenke in dragi učenci,

pred vami je ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25. Predlagamo, da ponujene opise skrbno pregledate in se po premisleku ter posvetovanju v družini odločite za vam najbolj zanimive predmete.

Glede na pravilnik izberete 2 uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo vaši starši. To pomeni, da lahko izberete npr. samo tuj jezik (2 uri tedensko) ali pa 2 izbirna predmeta (po 1 uro tedensko). Če starši soglašajo, lahko učenec izbere npr. poleg tujega jezika še en izbirni predmet (skupaj 3 ure tedensko) ali pa poleg 2 izbirnih še tretji izbirni predmet (skupaj prav tako 3 ure tedensko). Predmetov, ki so enoletni in ste jih prejšnje leto že obiskovali, si ponovno ne morete izbrati.

  • da so (razen tujih jezikov) praviloma enoletni;
  • da so na urniku po eno uro na teden (tuji jeziki so na urniku dve uri);
  • da so za učenca obvezen del njegovega urnika (torej se ne morete med letom premisliti, da ga ne bi več obiskovali, če ste odsotni, se je potrebno opravičiti z opravičilom kot pri rednih urah pouka);
  • da se ocenjujejo.

Vsem izbirnim predmetom je skupno:

Učenci, ki obiskujete glasbeno šolo z javno veljavnim programom, ste lahko na predlog staršev oproščeni sodelovanja pri enem ali več izbirnih predmetih. Uveljavljanje glasbene šole označite na prijavnici za izbirne predmete. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo tudi potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

Ker je minimalno število učencev pri posameznih skupinah izbirnih predmetov določeno z normativom, vas prosimo, da pod izbiro napišete še vsaj dva rezervna izbirna predmeta, ki ju boste obiskovali v primeru, da za vaše prve izbire ne bo dovolj prijav.

V primeru, da boste obiskovali več kot 2 uri izbirnih predmetov tedensko (vključno z glasbeno šolo), morajo vaši starši dodati soglasje.

Izbirni postopek bo potekal prek e-asistenta. V primeru težav pri prijavi se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice Marjano Borovnica.

Naša skupna želja je, da za izbirne predmete izberete predmete, ki vas resnično zanimajo, da se odločite za vsebine, ki vam jih ne moremo ponuditi v okviru predmetnikov obveznega programa rednih predmetov in da mogoče tudi v okviru izbirnih predmetov pri sebi odkrijete skrite talente in širite področja svojih znanj in novih veščin.

                                                                                                                    Mag. Lucija Rakovec, ravnateljica

BROŠURA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 2024-2025

Dostopnost